Search results | Land Portal

Search results

Showing items 1 through 9 of 169.
  1. Library Resource
    Reports & Research
    December, 1946

    In het Zuiden van de Bommeierwaard komen enkele dorpen Voor, die zwaar getroffen werden door het oorlogsgeweld. Bovendien behoort de Bommelerwaard tot de gebieden, waarin zich reeds lang zorgwekkende toestanden voordoen. Bij den noodzakelijken wederopbouw is het standpunt der Regeering, dat er zooveel mogelijk naar gestreefd dient te worden, waar noodig, tegelijkertijd een saneering door te voeren. Vandaar dat in dit gebied begonnen is met de voorbereidende werkzaamheden vöpr een ruilverkaveling.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 61,500 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page