Search results | Land Portal

Search results

Showing items 1 through 9 of 308.
  1. Library Resource
    Reports & Research
    December, 2009

    Sinds 2007 is het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) het nieuwste wapen in de strijd tegen vastgelopen beleidsprocessen en bureaucratisering in het plattelandsbeleid. Decentralisatie van instrumenten en geld naar provincies, zevenjarige prestatiecontracten en meerjarenprogramma’s moeten de uitvoering van dit beleid stimuleren. Het ILG omvat twee sturingswerelden: gebiedsgerichte samenwerking (governance) en contracten (prestatiesturing). Maar, gaan deze werelden in de praktijk ook samen? Het belang van gebiedsprocessen voor natuur en landschap, burger en boer

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 61,500 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page