Search results | Land Portal

Search results

Showing items 1 through 9 of 862.
 1. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2010

  Voor de Natuurverkenning 2011 onderzoekt het Planbureau voor de Leefomgeving vier streefbeelden voor natuur. Eén van deze streefbeelden is Beleefbare natuur. Stadsparken zijn een belangrijke omgeving waar burgers natuur kunnen beleven. Om de uitwerking van het streefbeeld te ondersteunen, werd een serie van tien verkennende interviews uitgevoerd over ‘Het Park van de Toekomst’.

 2. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2009
  Netherlands

  Het doel van dit onderzoek is voor het Planbureau voor de Leefomgeving het actualiseren van een landelijke grondprijskaart 2001 en een landelijke eigendomskaart 2004. Om te komen tot een landelijke eigendomskaart hebben we diverse bronbestanden verzameld en bewerkt. De gegevens van het Kadaster zijn het meest voor de hand liggende bronbestand, maar deze kwamen door de hoge verstrekkingskosten niet in beeld voor dit project.

 3. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2009

  Sinds 2007 is het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) het nieuwste wapen in de strijd tegen vastgelopen beleidsprocessen en bureaucratisering in het plattelandsbeleid. Decentralisatie van instrumenten en geld naar provincies, zevenjarige prestatiecontracten en meerjarenprogramma’s moeten de uitvoering van dit beleid stimuleren. Het ILG omvat twee sturingswerelden: gebiedsgerichte samenwerking (governance) en contracten (prestatiesturing). Maar, gaan deze werelden in de praktijk ook samen? Het belang van gebiedsprocessen voor natuur en landschap, burger en boer

 4. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2007

  Studie uitgevoerd in het kader van de Routeplanner 2010 > 2050:”Naar een Klimaatbestendig Nederland”. Een duurzame gebiedsontwikkeling in het Groene Hart, hoe krijgt dat vorm, rekening houdend met klimaatverandering. Want: De ambitie om de problemen in het Groene Hart aan te pakken is volop aanwezig. De vraag die overblijft, is: Is straks (zeg 2050) het Groene Hart wel voldoende klimaatbestendig ingericht. Daarover gaat dit rapport.

 5. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2013
  Vietnam

  The study focuses on analyses of major development problems related to livelihood and natural resource management in the Northern Uplands of Vietnam (NUV). The study was conducted in Suoi Con, a small agro-forestry watershed with the total area is about 1760 ha. The watershed is characterized by a high poverty rate and low agricultural production and household income. Livelihood of the households is dependent upon self-sufficient agricultural production, which accounts for nearly 80% of the total production value.

 6. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2018
  Africa, Asia

  The aim of this special issue is to push forward the frontier of development studies by analysing local livelihoods from a ‘flows of capital/people’ perspective. In development studies, and especially in livelihood research, local development has long been defined in terms of local people’s agency and the importance of capitals and capabilities. Over the last decade, however, the context of local development has undergone considerable change.

 7. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2008
  China

  Economic reforms in rural China have stimulated the development of land and labour markets. The increasing importance of these two markets suggests that they might be closely inter-related, but proper statistical tests are lacking. This paper examines the factors that determine the participation of farm households in land renting and migration, and investigates whether participation in land renting and migration influence each other, using a seemingly unrelated bivariate probit regression.

 8. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2006

  Over the next century, society will increasingly be confronted with the impacts of global change (e.g. pollution, land use changes, and climate change). Multiple scenarios provide us with a range of possible changes in socio-economic trends, land uses and climate (i.e. exposure) and allow us to assess the response of ecosystems and changes in the services they provide (i.e. potential impacts).

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 61,500 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page